The Coastline Film Festival

Connecting coastal communities through Film.

British Winters

Premiere

Scala | Dydd Sul 27th Tach, 7:00PM

Mae Noel Winters yn unig yn ystod y Nadolig hwn. Mae o'n teimlo'n unig er ei fod yng nghwmni llawer o’i ffrindiau a’i deulu, ffrindiau a theulu y buasai'n well ganddo eu galw yn bobl. 

Dyma stori am ddyn ifanc diog sy'n gohirio gwneud popeth ond mae bellach yn rhy hen i ddilyn y ffordd hon o fyw.

Wedi siomi yn ei hun gymaint ag y mae wedi siomi yn y byd ei hun, mae'n dwyn ysbrydoliaeth gan ei chwaer fach sydd wedi'i mabwysiadu, Hannah.

Cafodd y ffilm ei chreu ar y cyd gyda TAPE a'i ffilmio yng ngogledd Cymru. Byddwn ni'n dangos British Winters am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm yr Arfordir 2016.

Bu hi’n bosibl cynhyrchu British Winters gydag amser a chymorth nifer fawr o bobl ar draws y gymuned. O actorion i artistiaid, busnesau lleol wnaeth adael inni ddefnyddio eu safleoedd - i'r rhai wnaeth ein helpu ni gyda'r offer a’r celfi. Mae pob un sydd wedi bod yn rhan o waith cynhyrchu'r ffilm hon wedi bod yn rhan annatod er mwyn troi'r stori hon yn ffilm.

Trwy wahoddiad yn unig y mae modd cael tocynnau ar gyfer y ffilm hon. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth Dechnegol

Gwybodaeth Ffilm

  • Ardrethu: TBC
  • Hyd: 1hr 50mins
  • Genres: Drama

Gŵyl Ffilm Arfordir

  • Amser Cychwyn: Dydd Sul 27th Tach, 7:00PM
  • Lleoliad: Scala
  • Tocynnau: Tickets are by invitation only. Contact us for more information.

Gwybodaeth Bonws