The Coastline Film Festival

Connecting coastal communities through Film.

Cymryd rhan

MAE GŴYL FFILM ARFORDIR YN CYNNIG LLAWER O GYFLEOEDD GWAHANOL ICHI GYMRYD RHAN:

CYFLWYNIADAU FFILM

Ar gyfer ein blwyddyn gyntaf, rydym ni wedi creu rhaglen o ffilmiau byrion ym mhum safle’r ŵyl. Rydym ni’n croesawu cyflwyniadau gan wneuthurwyr ffilm ac rydym ni’n bwriadu eu dangos nhw yn yr ŵyl eleni ac yn 2016.

HYSBYSEBION

Mae Cymdeithas Cerddoriaeth a Ffilm TAPE yn cynnal cyfres o weithdai er mwyn cynhyrchu cyflwyniadau i hysbysebu’r ŵyl. Rydym ni’n croesawu cyflwyniadau hysbysebu gan wneuthurwyr ffilm proffesiynol yn ogystal â gwneuthurwyr ffilm amatur. Byddwn ni’n dangos y gwaith hwn ar ein gwefan, yn y cyfryngau cymdeithasol ac mewn lleoliadau trwy gydol yr ŵyl.

GWIRFODDOLI

Rydym ni’n awyddus iawn i glywed gan unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli yn ystod yr ŵyl a chyda’r gwaith paratoi. Yn ystod y penwythnos byddwn ni’n gofyn i wirfoddolwyr helpu wrth inni ddangos ffilmiau yn y lleoliadau ac ar y sgriniau gwib.

Os hoffech chi wirfoddoli, cysylltwch â ni trwy’r ffurflen ar y dudalen Cysylltu â ni.